SERVIS PRŮMYSLOVÝCH ČERPADEL  +48 32 247 33 11  serwis@all-pumps.pl

Pokud vezmeme do úvahy požadavky trhu a zohledníme přirozený rozvoj naší společnosti, nabízíme vám profesionální SERVIS PRŮMYSLOVÝCH ČERPADEL. Provádíme servis jak našich čerpadel, tak čerpadel většiny předních výrobců.

Z typických skupin čerpadlových jednotek opravujeme tyto: šroubová čerpadla, čerpadla s odvalujícími písty, membránová čerpadla, zubová čerpadla a průmyslová odstředivá čerpadla. Základem naší činnosti je kvalifikovaný, zkušený a technicky zdatný tým, který je připraven provádět jak generální, tak střední opravy průmyslových čerpadel. Provádíme jak záruční, tak pozáruční opravy.

KOMPLEXNÍ SERVISNÍ OBSLUHA  +48 32 247 33 11  serwis@all-pumps.pl

PLÁNOVÁNÍ SERVISŮ  +48 32 247 33 11  serwis@all-pumps.pl

Náš servis vám nabízí komplexní obsluhu v rámci plánování měsíční, kvartální a roční údržby. Každou zakázku zpracováváme individuálně a přizpůsobujeme se vašim požadavkům a harmonogramu opravy poruch.

Námi nabízená obsluha obsahuje také plánování výměny přirozeně se opotřebovávajících dílů (v souladu s doporučeními výrobců a s pokyny, jež jsou obsaženy v normách a strojních směrnicích).

Každá oprava, rekonstrukce a servis čerpadel může být na vaší žádost ukončena vytvořením servisní zprávy, ve které jsou přehledně uvedeny všechny výměny provedené na jednotlivých zařízeních. Připravujeme také zprávy týkající se technického stavu vybavení. Po každé naší návštěvě dostanete podrobný protokol z provedených periodických prohlídek, rekonstrukcí a oprav čerpadel.

Uzavřením smlouvy tohoto typu získáváte:

 • záruku odstranění veškerých poruch různého druhu,
 • rychlou reakční dobu,
 • omezení nežádoucích prostojů díky diagnostice zařízení,
 • možnost využívat telefonické konzultace.

NÁHRADNÍ DÍLY K ČERPADLŮM  +48 505 676 757

Náš servis vám nabízí široký sortiment náhradních dílů k čerpadlům.

Dodáváme náhradní díly k čerpadlům:

 • membránovým,,
 • šroubovým,
 • zubovým,,
 • odstředivým,
 • s odvalujícími písty,
 • peristaltickým.

NAŠE VÝHODY

Laserové nastavování čerpadlových jednotek - VYSTŘEDĚNÍ

Laserové nastavování čerpadlových jednotek umožňuje objevit a předcházet poškozením zařízení a také snižuje opotřebení spojek, ložisek a ucpávek, navíc také šetří spotřebu elektrické energie až do deseti procent.

Během nastavování:

 • měříme souosost zařízení pomocí bezkontaktní laserové technologie - paralelní a úhlové měření,
 • připravujeme výsledky nezávisle na případných poruchách spojky,
 • tiskneme zprávy z vystředění (výtisk se změřenými hodnotami po provedení vystředění).

Zkušební stanice

Společnost All-Pumps je majitelem zkušební stanice, která umožňuje přímou kontrolu parametrů čerpadlových jednotek po provedené opravě. Prováděné zkoušky obsahují, kromě určení účinnosti čerpadla, kontrolu kmitání, teploty zvolených konstrukčních bodů, těsnosti apod.

Díky tomu si může být zákazník jist, že po provedení oprav je zařízení přesně ve stavu, který je popsán v TaDP (technické a provozní dokumentaci) vydané výrobcem.

Kontakt

ALL-PUMPS, ul. Piekarska 1-3, 41-506 CHORZÓW

+48 32 247 33 11, serwis@all-pumps.pl www.all-pumps.pl

Telefon

+48 32 247 33 11
 

E-MAIL

serwis@all-pumps.pl
 

Adresa

ul. Piekarska 1-3
41-506 CHORZÓW

Pracovní hodiny

pondělí - pátek
8.00-16.00